BinBang

Wij ontwikkelen een slimme afvalscheidingsbox, de BinBang, voor huishoudens, gemaakt van afvalmaterialen

Terwijl 80% aangeeft afval te willen scheiden, scheidt maar iets meer dan 50% van de mensen. Hier spelen wij op in. Als afval beter wordt gescheiden wordt de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde afvalstoffen beter. Zo blijft er ook minder restafval waardoor de CO2 uitstoot wordt verminderd en meer grondstoffen worden hergebruikt.

Wil je meer informatie over de BinBang, zie: www.binbang.nl